RALLin koulutuspäivä Vantaalla 2013

Sähköinfon ja Rakennusautomaatioliikkeiden liiton marraskuussa järjestämällä RAU-henkilöpätevyyskurssilla perehdyttiin rakennusautomaatiojärjestelmien toteutuksen projektinhallintaan, toiminnanohjaukseen ja laadunvarmistukseen sekä urakkasopimusvelvoitteisiin.

RALL ry

Sähköinfon ja Rakennusautomaatioliikkeiden liiton yhdessä järjestämään koulutustilaisuuteen osallistui noin 30 rakennusautomaatioalan ammattilaista.

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnisti alkuvuodesta 2013 rakennusautomaatioalan RAU-urakoitsijahyväksymisten ja -henkilöpätevyyksien myöntämisen. Pätevyyksien myöntökriteereihin kuuluu alan kehityksen seuraaminen ja oman ammattitaidon ylläpito. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi Sähköinfo ja Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry järjestivät 8. marraskuuta 2013 RAU-henkilöpätevyyskoulutuksen hotelli Flamingossa Vantaalla.

Koulutuksessa käytiin läpi muun muassa rakennusautomaation järjestelmäratkaisuja ja kehitystrendejä, automaatiourakoitsijan toiminnanohjausta ja laadunvarmistamista sekä urakkasopimusvelvoitteita. Lisäksi puheenvuoroissa käsiteltiin myös automaatiojärjestelmän toteutusta ja projektinhallintaa.

 

Kontakteja ja uusia ideoita

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto järjestää jäsenistölleen suunnatun koulutuspäivän yleensä kaksi kertaa vuodessa liiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Vastikään RALL:n jäseneksi liittyneen lahtelaisen Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy:n toimitusjohtaja Jari Niemelä osallistui liiton koulutustilaisuuteen ensimmäistä kertaa.

Hannu Kivistö – Odotuksenani oli saada uusia ideoita omaan yritykseeni. Nämä koulutukset nostavat mielestäni alan profiilia sille tasolle, jolle se kuuluukin, Niemelä totesi.

Helsinkiläisen Insinööritoimisto H Kivistö Oy:n Hannu Kivistö piti erityisen mielenkiintoisena urakka-asiakirjojen yksityiskohtien läpikäymistä.

– Minulla on yhden miehen yritys ja nämä koulutukset ovat tärkeitä, koska näissä tapaa alan ihmisiä ja voi verkostoitua ja saada kontakteja, Kivistö sanoi.

 

Tarkkana hankintalain kanssa

Helsingin kaupungin HRK-Rakennuttajan taloautomaatiopäällikkö Tom Bremer kertoi tilaisuudessa automaatiojärjestelmien hankinnasta ja urakkasopimusvelvoitteista. Julkisten hankintojen tarjoukset ovat selvästi säännellympiä kuin yksityiset urakat.

– Julkisen hankintalain mukaiseen tarjoukseen ei kannata laittaa mukaan omia ehtoja, sillä se saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Esimerkiksi hinnoista ei juurikaan voi neuvotella julkisella puolella, toisin kuin yksityisellä, Bremer muistutti.

Tom Bremer Bremer palautti ammattilaisten mieleen, että pieneltä tuntuvat sopimusehtojen yksityiskohdat on syytä tarkistaa ja muistaa sekä liittää tarjouksen mukaan kaikki vaadittavat asiakirjat. Tarjouksenjättöaikatauluista on myös pidettävä minuutilleen kiinni.

Entistä monipuolisempien taloautomaatiojärjestelmien suunnittelu aiheuttaa haasteita sähköistysalan ammattilaisten lisäksi myös tilaajille. Esimerkiksi kaikki järjestelmien halutut toiminnallisuudet kannattaa listata selkeästi suunnitelmiin jo tarjouspyyntövaiheessa. Automaatiojärjestelmien urakkatarjouspyyntöjen liitteeksi halutaan nykyisin usein varsin tarkat tekniset työselosteet sekä toimintakaaviot käytettävistä protokollista ja toiminnallisuuksista.

Tässä paperisten ja digitaalisten asiakirjojen edut ja haitat herättivät keskustelua koulutukseen osallistuneiden keskuudessa. Bremer puolusteli sähköisiä asiakirjoja, mutta osa paikallaolijoista piti niitä epäkätevinä esimerkiksi siitä syystä, että digitaalisesti on vaikeaa lukea erityisesti suuria sijoituspiirustuksia. Toisaalta sähköisten asiakirjojen liikuttelu sähköpostilla tunnustettiin helpoksi.

 

Tuomo Tarvas, teksti ja kuvat