Rakennusautomaatioasennuksia ammattitaidolla

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnistää Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry:n pitkään toivoman rakennusautomaatiourakoitsijoiden pätevyysarvioinnin.

Rakennusautomaatiourakointi on yksi nopeimmin kasvavista sähköisen talotekniikan alueista. Talotekniikka-alan automaatiourakointi kattaa kaikki automaatiojärjestelmät, joilla ohjataan, säädetään ja valvotaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmiä sekä vaikutetaan energiankulutukseen.

Asennusten ja asennustoiminnan laadun varmistamiseksi Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnistää rakennusautomaatiourakoitsijoiden vapaaehtoisen pätevyysarvioinnin ja alkaa myöntää arvioinnin hyväksyttävästi läpäisseille vastuuhenkilöille ja yrityksille RAU-urakoitsijahyväksyntöjä.

Kauan odotettu RAU-urakoitsijapätevyys

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry:n puheenjohtajan, espoolaisen Digicontrol Ky:n toimitusjohtaja Hannu Herralan mukaan ensimmäiset keskustelut sertifikaatin tarpeellisuudesta heräsivät RALLin jäsenyritysten parissa jo noin viisi vuotta sitten.

– Meidän kannalta olisi tärkeää, että vastuulliset toimijat erottuisivat markkinoilla ammattitaitoisina tekijöinä, Herrala kertoo.

Erityisen tärkeänä Herrala pitää RAU-urakoitsijahyväksynnässä vaaditun automaatiotöiden vastuuhenkilön nimeämistä yrityksiin. Alan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi vastuuhenkilön pätevyyden arvioinnissa painotetaan ammattitaidon ylläpitoa.

– Automaatiojärjestelmät kehittyvät todella nopeasti. Ammattitaidon jatkuva ylläpito on tällä alalla välttämätöntä, Herrala sanoo.

Monipuolisia LVIS-ohjauksia

Herralan mukaan rakennusten lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien ohjaustoimintojen asennus vaatii sähkö- LVI- ja automaatioalan monipuolista osaamista.

– Sähkö- ja automaatio-osaamisen lisäksi myös LVI-prosessien ymmärtäminen on tärkeää, jotta kaikki saadaan toimimaan suunnitellulla tavalla. Tämä on yksi meidän alan suurimmasta haasteista, Herrala sanoo.

Seti Oy ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä ja sertifioiduista urakoitsijoista osoitteessa www.seti.fi. Pätevät urakoitsijat löydät myös Urakoitsija.fi-sivuilta.

 

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto 20.12.2012