Ammattilaisille uusi RAU-pätevyys

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnistää Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry:n pitkään toivoman rakennusautomaatiourakoitsijoiden pätevyysarvioinnin.

 

Rakennusautomaatiourakointi on yksi nopeimmin kasvavista sähköisen talotekniikan alueista. Talotekniikka-alan automaatiourakointi kattaa kaikki automaatiojärjestelmät, joilla ohjataan, säädetään ja valvotaan esimerkiksi lämmitys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmiä sekä vaikutetaan energiankulutukseen. Monipuolisesta ja vaativasta tehtäväkentästä huolimatta rakennusautomaatioalan asennustoiminta ei edellytä viranomaislupia sähkötöiden tekoa lukuun ottamatta.

Asennusten ja asennustoiminnan laadun varmistamiseksi Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnistää rakennusautomaatiourakoitsijoiden vapaaehtoisen pätevyysarvioinnin ja alkaa myöntää arvioinnin hyväksyttävästi läpäisseille vastuuhenkilöille ja yrityksille RAU-urakoitsijahyväksyntöjä. Esimerkiksi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Avoin Automaatio ry, Suomen Automaatioseura ry ja KNX Finland ry tunnustavat pätevyyden ja sen arviointikriteerit.

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry:n puheenjohtajan, espoolaisen Digicontrol Ky:n toimitusjohtaja Hannu Herralan mukaan ensimmäiset keskustelut sertifikaatin tarpeellisuudesta heräsivät RALLin jäsenyritysten parissa jo noin viisi vuotta sitten.

– Meidän kannalta olisi tärkeää, että vastuulliset toimijat erottuisivat markkinoilla ammattitaitoisina tekijöinä, Herrala kertoo.

Erityisen tärkeänä Herrala pitää RAU-urakoitsijahyväksynnässä vaaditun automaatiotöiden vastuuhenkilön nimeämistä yrityksiin. Alan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi vastuuhenkilön pätevyyden arvioinnissa painotetaan ammattitaidon ylläpitoa.

– Automaatiojärjestelmät kehittyvät todella nopeasti. Ammattitaidon jatkuva ylläpito on tällä alalla välttämätöntä, Herrala sanoo.

 

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto 14.12.2012